Vybrané referenční zakázky společnosti HARPYJE CZ s.r.o.

Investor Termín realizace Náklady stavby (bez DPH) Popis stavby (název projektu) Dotace z
Witte Nejdek 09/2015 - 02/2016 800 mil.Kč Výstavba montážního závodu v Ostrové fy.Witte Nejdek ---
Elmosystém Sokolov 02/2014 - 02/2016 12 mil.Kč Inženýrská činnost při zajištění projektové dokumentace, následný technický dozor při realizaci stavby Výstavba skladovacích hal a administrtivní budovy ---
NEMOS - Ostrov Zdraví o.p.s. 06/2014 - 11/2015 115 mil.Kč Stavební úpravy objektu U Nemocnice 1345, Ostrov – Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace ROP NUTS II Severozápad
soukromá osoba 06/2014 - 09/2015 2 mil.Kč Výstavba RD v Božičanech ---
Město Ostrov 02/2015 - 08/2015 2,5 mil.Kč Oprava kaple sv.Anny, Sv.Floriána, Kapličky v Maroltově ROP NUTS II Severozápad
Člověk v tísni o.p.s. 06/2014 - 10/2014 6 mil.Kč Dům služeb Předlice - rekonstrukce objektu pro vytvoření zázemí o.p.s. Člověk v tísni Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR
Město Sokolov 05/2014 - 11/2014 3,6 mil.Kč Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí
Město Sokolov 05/2014 -10/2014 7,3 mil.Kč Jižní lom – regenerace území k.ú. Sokolov Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí
Město Štětí 04/2014 - 09/2014 4,3 mil.Kč Snížení energetické náročnosti budovy MŠ „Klubíčko“ OP životní prostředí - pro vzduch,vodu a přírodu
SVJ Dvořákova 659,660 K.Vary 11/2013 – 03/2014 1,5 mil.Kč Zateplení střešního prostoru a výměna krytiny Centrum pro regionální rozvoj
SVJ Poděbradova 701, Chodov 03/2013 – 04/2014 5 mil.Kč Zajištění stavebního povolení a TDI při realizaci zateplení objektu, oprava střechy, výměna balk.zábradelních výplní, výměna oken a balkónů ---
LA-LIN s.r.o., Mirošovice 09/2013 – 12/2013 3,4 mil.Kč Rekonstrukce budovy a odstavné plochy Dalovice čp.271 ---
Realitní kancelář Domino Chodov 03/2012 - 11/2012 9,5 mil.Kč Revitalizace věžového domu, rekonstrukce balkónů a části střechy,sadové úpravy, výměna oken a dveří Chodov, ul.U Koupaliště ---
KPCM Praha 04/2012 - 04/2013 65 mil.Kč Výstavba montážního závodu fy.Driessen - II.etapa Plzeň - Borská pole ---
LA-LIN s.r.o., Mirošovice 06/2011 – 12/2011 12 mil.Kč Rekonstrukce části vnitřních prostor, provedení zateplení a strukturované omítky fasád, zateplení části vnitřního prostoru, reprofilace fasády a konstrukcí balkónů, terénní a sadové úpravy Hradec u Kadaně Zelená úsporám
SVJ Raisova Habartov 10/2010 – 4/2011 3,3 mil.Kč Zateplení objektu, oprava balkónů, výměna výplní Habartov, ul.Raisova Zelená úsporám
SVJ K.Čapka, Habartov 04/2010 – 02/2011 5,6 mil.Kč Zabezpečení úvěru a stavebního povolení, zateplení objektu Habartov, ul.K.Čapka ---
Petr Haberzettl 04/2009 - 04/2011 32,2 mil.Kč Rekonstrukce objektů v Nových Hamrech - hotel,penzion Seifert, objekt čp.307 ROP Severozápad
© HARPYJE CZ s.r.o. | Powered by beInside.cz